miércoles, 31 de agosto de 2011

Història d´una plaça

A Villena (Alacant) hi ha una plaça que diuen de Las Malvas. Es un nom que va sorprendre i vaig preguntar el per què. Un xic jove no ho sabia; em vaig apropar a un grupet de gent de gran que en van donar la resposta. Fa uns dos-cents anys al lloc va haver un cementiri i amb el temps ha crescut malva. Per això recordava l´expressió 'criando malvas'. Es una història arrelada que es pot perdre però que dó

na contingut al passat.
La història d´una plaça també és patrimoni cultural que es deu saber i difondre.

No hay comentarios:

Publicar un comentario