miércoles, 1 de agosto de 2012

Obres a Castelló

Amb plena crisi, sense un 'duro'a la Generalitat tenim Castelló cobert d'obres al centre de la ciutat. El Tram avança com siga encara que no hi haja pressupost per ajudes socials o als disminuïts. Es igual ! La malversació de fons públic continua al igual que
el deute en una gran obra urbanística. Al seu pas eliminarà i taparà amb ciment tota la història de la ciutat, mentre que els ciutadans no veurem cap vestigi del passat. La destrucció del territori arrossega la cultura i la història en un vertígen voraç sense sentit. Anem a un tramvia sense passatgers, com les bicicletes, en un ajuntament endeutat i a-històric.

No hay comentarios:

Publicar un comentario