miércoles, 14 de enero de 2015

Herta Müller

Herta Müller, escriptora i Premi Nobel 2009, escriu al final del relat En tierras bajas 'y creen que aquello de lo que uno se niega a hablar, tampoco existe'. Ens recorda la dictadura franquista i el seus efectes encara presents en la nostra societat. El llibre amb el mateix títol que la narració és un retrat del Banato rumà que va ser censurat en la dictadura de Ceaucescu. L'ambient gris i tancat rodeja el món rural de violència i masclisme ple de silencis.

No hay comentarios:

Publicar un comentario