domingo, 4 de junio de 2017

Manuel Carceller

Vicent Miquel Carceller va ser l'ànima de la revista satírica i anticlerical La Traca. Va ser afusellat pel franquisme i està enterrat a Paterna. La revista que comença en 1911 i serà suspesa en la Dictadura de Primo de Rivera. Es continuarà editant en la República fins 1938. Carlos Gómez Carrera ('Bluff'), dibuixant, també serà afusellat. Tomba de V.M.Carceller

No hay comentarios:

Publicar un comentario