domingo, 16 de julio de 2017

Plaques franquistes

Als edificis actuals encara resten moltes plaques de la dictadura. La majoria són en metall, però hi han en rajola com la de la foto. Aquestes són les primeres realitzades com les existents en l'Avinguda de l'Oest amb el número i el símbol dels sindicats.

No hay comentarios:

Publicar un comentario